Deze week is de nieuwe website van het duurzaam sportpark Nieuw Bergen online gegaan:
https://www.sportparknieuwbergen.nl

Beste verenigingen, dorpsraden en scholen,

De gemeenteraad van Bergen heeft in november 2022 een motie aangenomen om samen met de verenigingen (de gebruikers van de sportparken) de mogelijkheden te onderzoeken voor een gezamenlijk duurzaam sportpark. Op dit sportpark kunnen alle geïnteresseerde sportverenigingen en aanbieders van sport- en bewegingsactiviteiten in de gemeente Bergen een plek krijgen.

Sinds het aannemen van de motie is er al veel gebeurd. U leest er meer over in dit bericht van maart 2024: https://www.bergen.nl/verenigingen-ondertekenen-intentieverklaring-voor-ontwikkeling-duurzaam-sportpark.

Bijeenkomsten voor inwoners

Gemeente Bergen houdt binnenkort vijf bijeenkomsten voor alle geïnteresseerde inwoners uit onze gemeente. Tijdens de bijeenkomsten praten we de aanwezigen graag bij over welke stappen er inmiddels zijn gezet en de komende tijd nog gezet gaan worden. Daarnaast zijn we benieuwd hoe de inwoners denken over het duurzaam sportpark. Zij hebben uitgebreid de mogelijkheid om vragen, opmerkingen en tips met ons te delen. Ook de aangesloten (sport)verenigingen zijn aanwezig.

 

Van harte welkom!

Via deze mail nodigen we u graag uit voor deze bijeenkomsten. U bent van harte welkom om met ons mee te denken, te praten en te luisteren. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Dinsdag 21 mei | MFC De Buun in Well | 19.30 – 21.00 uur
  • Dinsdag 28 mei | MFC ’t Luukske in Wellerlooi | 19.30 – 21.00 uur
  • Dinsdag 4 juni | MFC De Alverman in Afferden | 19.30 – 21.00 uur
  • Dinsdag 11 juni | Den Asseldonk in Nieuw Bergen | 19.30 – 21.00 uur
  • Dinsdag 18 juni | MFC De Klaproos in Siebengewald | 19.30 – 21.00 uur

U kunt zelf kiezen bij welke bijeenkomst u wilt aansluiten. Wel vragen we u om u uiterlijk 5 dagen vóór de bijeenkomst aan te melden via dit formulier: https://bit.ly/aanmelden-duurzaam-sportpark. Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.

Hopelijk tot bij één van de bijeenkomsten!

Met vriendelijke groet,

Janne Damen

Communicatieadviseur

Beste leden,

Na de Algemene Ledenvergadering van 2 februari 2023 is een werkgroep van 5 personen aan de slag gegaan om alle mogelijke opties tot samenwerking te onderzoeken. Inmiddels kunnen zij een advies uitbrengen aan het bestuur en de leden.

Om alle leden hiervan in kennis te stellen vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats op

DONDERDAG 20 APRIL

Aanvang 20.30 uur

Kantine EWC

Ook de ouders van jeugdleden vragen wij om op deze avond aan te sluiten. Jullie hebben namens jullie kinderen stemrecht omdat zij nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben.

Agenda:

- Korte terugblik vanaf 2 februari 2023

- Bevindingen werkgroep + advies

- Instellen van commissie van telling

- Ledenstemming

Wij hopen dat ieder lid op deze avond aanwezig kan zijn. Uw stem is belangrijk voor de koers die EWC m.i.v. seizoen 2023-2024 volgt.

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur EWC’46

Maria Jacobs – secretaris

0478-502753

ps. mocht je die avond niet kunnen en wil je iemand machtigen om jouw stem uit te brengen, meld je dan bij

rabobank clubsupport 2022

oktoberfeest 2022

De algemene ledenvergadering is donderdag 2 februari om 20.00 uur in de kantine.

PETER RONGEN, 03-10-1958.

Op woensdag 25 januari 2023 is Peter Rongen overleden.
Peter was verzorger bij EWC en dat al vele jaren. Misschien al wel 10 jaar.
Eerst behandelde hij vanuit zijn huis geblesseerde spelers en later als vaste verzorger/masseur. Spelers gingen naar Peter met veel zin maar ook met schrik. Hij wist van aanpakken, massage, fysiek en ook verbaal. Als je niet gedaan had wat hij adviseerde, dan kreeg je de huid vol, maar ook altijd was er veel te lachen. Hij had veel meegemaakt bij diverse clubs dus had hij ook veel te vertellen. De laatste vijf jaren kwam hij twee keer per week naar EWC en dat heeft hij gedaan tot het echt niet meer kon. Het was altijd druk in zijn kamer, het was gezellig er waren verhalen en zolang jijzelf niet op de tafel lag was het goed vol te houden daar. Peter kwam ook in de kantine voor koffie, een verhaaltje en het ontmoeten van mensen.

Het was Peter’s wens om zijn afscheidsbijeenkomst in de kantine van EWC te houden en deze zal dan ook plaatsvinden op
-        Woensdag 1 februari 2023 om 11.00 uur in de kantine van EWC aan de Kasteellaan      -
Wij nemen afscheid van iemand die zich verbonden voelde met de spelers, begeleiding, teams en de leden waarmee hij graag om ging.

(Ipv bloemen wil Peter graag een gift aan prostaatonderzoek dr. N.Mehra, Radboud UMC).

Peter RongenDSC08235

2016 nov26 EWC C1 (14).JPG