Maatschappelijke stage is een stage die vanuit het voortgezet onderwijs (Raayland College Venray in samenwerking met MaSplein Venray) wordt uitgevoerd op basis van vrijwilligerswerk. Daarbij zet de leerling zich belangeloos in voor de medemensen, met andere woorden: “een bijdrage leveren aan de maatschappij zonder er een vergoeding voor terug te krijgen”.

EWC/Resia jeugd heeft zich hiervoor ingeschreven als stagebieder, wat betekent dat er binnen de afdeling jeugd maatschappelijke stages uitgevoerd kunnen worden. Als je kiest voor een maatschappelijke stage bij EWC/Resia jeugd, kun je onderstaande informatie raadplegen.

Aanmelden:

Aanmeldingen vinden plaats op school via MaSplein. Daar maak je jou keuze voor EWC/Resia, maar wij (leden van het jeugdbestuur) verwachten ook dat je zelf contact opneemt met de contactpersoon / coordinator van de vereniging. Voor ons is het belangrijk om te weten wie er interesse heeft, maar ook hoeveel interesse er is per seizoen i.v.m. inplannen. Wij willen graag van je weten wie je bent en welke avond je beschikbaar bent.

Daarna kan je stageplek e.v. goedgekeurd worden.

N.B. Hierbij geldt dat leden van EWC en Resia voorrang hebben op andere inschrijvingen!

Contactpersoon / coordinator EWC/Resia jeugd:

Nico Sijberts

T : 0478-502149 (bij voorkeur €™s avonds)

E :

Doel van de stage:

M.b.t. jeugdleid(st)er  in teams:

De kant van de jeugdleiders zien, waardoor je meer inzicht en waardering krijgt voor het vrijwilligerswerk waar deze mensen zich voor inzetten. Zij zijn immers altijd bezig met en voor de jeugd.

Inzicht krijgen in de omgang tussen leiders en spelers, elkaar met respect behandelen en luisteren naar elkaar. De leiders staan er voor de jeugd, proberen er een mooi voetbal seizoen van te maken.

M.b.t. kantine:

Jezelf vrijwillig inzetten voor de vereniging door het bedienen  van thuis spelende teams, teams die te gast zijn op ons sportpark, toeschouwers enz.

Op een nette en vriendelijke manier omgaan met bezoekers van de kantine, en zorgen dat de kantine er netjes en verzorgd uitziet.

Korte omschrijving:

Een bijdrage leveren tijdens de trainingen. Je helpt mee met de voorbereidingen van de training d.m.v. overleg met de trainer, bijv. het programma en spullen klaarzetten voor de training.

De trainingen mee begeleiden naar de spelers toe, bijv. in groepjes bepaalde technieken oefenen, penalty schieten, onderlinge wedstrijdjes, enz.

Op het einde van de trainingen alle spullen mee opruimen, afwerken en e.v. bijzonderheden doorspreken.

Wat wij verder van jou verwachten:

  1. Dat je inschrijving en goedkeuring door school en MaSplein in orde zijn.
  2. Dat je goedkeuring met de vereniging en de daarbij behorende papieren in orde zijn.
  3. Dat je gemaakte afspraken nakomt en je bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte, studie e.d. jezelf afmeldt bij je stagebegeleid(st)er.
  4. Dat je het seizoen afmaakt. Het is dus niet zo dat als je 30 stage uren hebt volbracht, je tussentijds in het  seizoen ergens ophoudt. Je maakt af waar je aan begint, er wordt het hele seizoen op je gerekend.
  5. Dat jij je positief opstelt en een goede inzet toont naar de leiders en jeugdleden van het team waarin je bent ingedeeld.
Zondag 16 oktober 2016 5.JPG